Центр підтримки користувачів: +38 073 773 34 00

oi.teelfmraf%40ofni

Центр підтримки користувачів: +38 073 773 34 00

Log in

Умови та правила використання 

 Умови та правила використання Платформи (далі – «Умови»)Дата створення 25.07.2022. Версія № 11. Визначення понять1.1. Платформа – технологічна платформа FarmFleet у вигляді Програмногозабезпечення, доступна через веббраузер, яка об’єднує потреби Замовників у отриманніПослуг та можливості Партнерів їх надавати. Адміністрування та керування Платформоюздійснюється Агентом.1.2. Програмне забезпечення – це вихідні коди, об’єктні та завантажувальнікоди/модулі, набір інструкцій у вигляді слів, цифр, схем, символів чи в будь-якому іншомувигляді, виражені у формі, придатній для зчитування комп’ютером, а також комп’ютерніпрограми, бази даних (компіляції даних), екранні форми, що генеруються програмами,графічний інтерфейс користувача та його функції, прикладні програмні інтерфейси,поліпшення, удосконалення та зміни до вже наявного програмного коду, а такожспецифікації, зовнішнє оформлення (дизайн).1.3. Адміністратор платформи та Агент – це ТОВ «ДІДЖИТАЛ ФАРМІНГТЕХНОЛОДЖІЗ», юридична особа, зареєстрована в Україні, яка є власником виключнихмайнових прав інтелектуальної власності на Платформу, забезпечує її розвиток,експлуатацію, взаєморозрахунки та технічну підтримку користувачів.1.3.1. Агент – це юридичний статус ТОВ «ДІДЖИТАЛ ФАРМІНГТЕХНОЛОДЖІЗ» у договірних взаємовідносинах із Замовниками таПартнерами.1.3.2. Адміністратор – це функціональний статус ТОВ «ДІДЖИТАЛ ФАРМІНГТЕХНОЛОДЖІЗ» щодо питань функціонального розвитку, технічногофункціонування та обслуговування Платформи.1.4. Послуги – послуги, які надаються Партнером з використанням Агротехнічнихресурсів, необхідних для виконання технологічних операцій, зокрема: обробка ґрунту,посів, внесення добрив, внесення засобів захисту рослин, збір врожаю.1.5. Агротехнічні ресурси – це устаткування, апаратура, пристрої, прилади та іншівироби, спеціально створені, запрограмовані або модернізовані для здійснення операційз обробки ґрунту, посіву, внесення добрив, внесення засобів захисту рослин, зборуврожаю.1.6. Замовник – це будь-яка юридична особа або фізична особа-підприємець, належнозареєстрована на Платформі, яка бажає отримати Послуги та здійснює їх замовлення звикористанням функціонала Платформи.1.7. Партнер – це Принципал, визначений в преамбулі цього Договору, який належнозареєстрований на Платформі та бажає надавати Послуги, які замовляютьсяЗамовниками з використанням функціонала Платформи.1.8. Обліковий запис – сукупність даних про Замовника або Партнера, щозберігається на Платформі, необхідна для їх розпізнавання (автентифікації) та наданнядоступу (авторизація) для роботи з Платформою.1.9. Персональний кабінет Користувача – це доступна за допомогою Обліковогозапису функціональність з керування Довідниками, Замовленнями, Документами,Гаманцем та Платежами через Платформу.1.10. Замовлення – це замовлення Замовника на надання Послуг, здійснене звикористанням функціонала Платформи.1.11. Підтвердження Замовлення (акцепт) – підтвердження Партнера щодо виконанняумов Замовлення, яке віндає по факту підписання Замовлення за допомогою КЕП.1.12. Довідники – це прикладні об'єкти структури Платформи, які дозволяютьзаписувати, зберігати та змінювати дані, що мають однакову структуру та обліковийхарактер для використання Замовниками та Партнерами у рамках роботи зПлатформою. Кожен елемент довідника характеризується кодом та найменуванням.Відповідальним за формування структури Довідників є Агент.1.13. Договір про надання послуг – укладений, з використанням функціоналаПлатформи та з використанням кваліфікованого електронного підпису, договір міжПартнером та Замовником для надання Послуг.1.14. Кваліфікований електронний підпис (далі КЕП) – удосконалений електроннийпідпис, який створюється з використанням засобу кваліфікованого електронного підпису ібазується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа.1.15. Прайс-лист – це вартість послуг Партнера, яка формується на основі структуриДовідника цін, створеного на Платформі. Вартість послуг залежить від наступнихпараметрів: площі ділянок, норми виливу та інших параметрів, які можуть враховуватисядля оцінки вартості Послуг (транспортні послуги, простої).1.16. Команда надання Послуг (далі – КНП) – це сукупність агротехнічних (дрони,автомобіль) та людських (пілот, водій) ресурсів Партнера, з яких сформовані екіпажі длянадання Послуг.1.17. Керівник КНП – кожна КНП має Керівника, який відповідає за якість роботикоманди та комунікацію із Замовником або його Відповідальною особою, для вирішенняусіх виробничих та організаційних питань.1.18. Екіпаж – це мінімальне значення Агротехнічного ресурсу для надання Послуг, якийвикористовується на Платформі. Екіпаж складається з автомобіля, одного або двохдронів, пілота та його помічника. Кожен Екіпаж має значення продуктивності, якевиражається у кількості гектарів, які він може обробити за робочу зміну тривалістю 8годин. Значення продуктивності вказується в обліковій картці екіпажу тавикористовується Платформою для розрахунку кількості екіпажів, необхідних длянадання Послуг за конкретним Замовленням.1.19. Закриття наданих Послуг – Керівник КНП відповідає за закриття добових обсягівнаданих послуг та закриття наданих послуг в цілому. Закриття проводиться сумісно ізЗамовником та/або його Відповідальною особою. Якщо Замовник та/або Відповідальнаособа мають зауваження до фактично наданих Послуг, тоді Замовник та/абоВідповідальна особа мають право направити скаргу до Агента.1.20. Вирішення суперечок – це процес розгляду зауважень Замовника щодо послугПартнера, який проводиться Агентом із використанням функціонала Платформи укомунікації із Замовником та Партнером.1.21. Платіж – платіж, здійснений за допомогою платіжних терміналів, шляхомбезготівкового розрахунку, за допомогою платіжних електронних систем на банківськийрахунок або іншого способу оплати, який використовується Замовником в інтересахПлатформи, або Платформою в інтересах Замовника або Партнера, щоб оплачуватиПослуги.1.22. Гаманець – це функціональність Платформи, яка надає можливість Замовникуабо Партнеру бачити інформацію про стан сплачених коштів на рахунок Платформи,здійснювати швидке Бронювання та спрямовувати сплачені кошти на послуги, якінадаються через Платформу.1.23. Безакцептне списання грошових коштів – списання грошових коштів із ГаманцяЗамовника на виконання умов Договору. Списання грошових коштів здійснюється безотримання додаткової згоди з боку Замовника, за правилами і в порядку, передбаченимизаконодавством України і цими Умовами.2. Загальні положення2.1. Ці Умови встановлюють основні вимоги до використання Платформи, правата обов’язки Замовників та Партнерів під час пошуку Агротехнічних ресурсів; здійсненняЗамовлення або його скасування; надання Послуг; контролю якості наданих Послуг;здійснення взаєморозрахунків; вирішення можливих суперечок, а також визначає права таобов’язки Агента та Адміністратора.2.2. Згідно з цими Умовами, Ви погоджуєтеся із загальними вимогами, на якихАгент надає та підтримує Платформу для здійснення взаємодії між Замовниками таПартнерами, як це передбачено доступним для використання функціоналом Платформи.3. Реєстрація Облікового запису3.1. Для використання функціональних можливостей Платформи необхіднозареєструватись та створити Обліковий запис, попередньо погодившись із Умовамивикористання Платформи.3.2. Для реєстрації Облікового запису, потрібно вказати номер мобільноготелефону, та отримати код для підтвердження номера телефону.3.3. Після підтвердження номера, Ви маєте можливість створити пароль длядоступу у Обліковий запис.3.4. Після створення пароля, Ви маєте змогу перейти на інший крок – вибрати типпрофілю користувача: Замовник або Партнер.3.5. Після завершення попереднього кроку Замовник має пожливість розпочатипошук необхідних агротехнічних ресурсів та здійснення замовлень. Заповненнядодаткових даних щодо юридичної особи (п. 3.6.) Замовник може здійснити на етапіоформлення Замовлення.3.6. Партнер, після виконання умов п.3.4. маєте можливість заповнити дані щодопідприємства:● Дані компанії:Назва компаніїЄДРПОУПІБ ДиректораАдреса реєстраціїприклад належного заповнення адреси одним рядком: Україна,23100, Вінницька обл., місто Жмеринка, вул. Барляєва, буд. 28-А● Платіжні дані:Номер банківського рахунку у форматі IBANНазва банкуМФО банку● Статус платника ПДВПотрібно вибрати статус – Платник ПДВ.○ Без вибору цього статусу, Ви не зможете звершитиреєстрацію.○ Підтримка оплат Замовлень без ПДВ та використаннядодаткових юридичних осіб з’явиться у наступнихрелізах.● Контакти для надсилання документів:Вказати адресу електронної пошти Керівника Вашої організації, наяку Платформа буде надсилати повідомлення щодо змін статусівЗамовлень, щодо необхідності дій зі сторони Замовника абоПартнера: підписати за допомогою КЕП Договір, Акт.Додаткового Ви можете вказати адресу електронної поштидовіреної особи Керівника, яка буде отримувати сповіщення щодоінформації, яка надходить від Платформи, або має доручення щодопідписання Документів із Платформою.Ви маєте можливість вказати кілька електронних адрес дляінформування щодо статусів Замовлень зацікавлених осіб у Вашоїорганізації.3.7. Дані, вказані у реєстраційній картці Змовника або Партнера, будутьвикористовуватись для автоматичного формування Документів: Договорів,Рахунків, Актів наданих послуг.3.8. Замовник, після реєстрації та створення Облікового запису має можливістьшукати необхідні Агротехнічні ресурси, та здійснювати Замовлення.3.9. Партнер, після реєстрації та створення Облікового запису, має підписатиАгентський договір із Агентом, який генерується Платформою.3.10. Партнер підписує Договір із використання КЕП, після чого від ПлатформиДоговір підписує Агент.3.11. Після підписання Агентом Партнер буде мати можливість перейти дозаповнення Довідників та використання Платформи.3.12. Із урахування того, що підписання зі сторони Платформи потребує деякогочасу, Партнер не повинен чекати миттєвого доступу до наступного кроку– заповненняДовідників, після підписання Договору зі своєї сторони.3.13. Після підписання Договору Агентом, Партнер має побачити зміну статусуДокумента на Платформі у Документі, підписаному Платформою.3.14. Агент має право встановлювати додаткові вимоги для реєстрацій тастворення Облікового запису на Платформі. Ці вимоги можуть мати в собі: надання витягуз Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадськихформувань.3.15. Зареєструвавши Обліковий запис на Платформі, Ви тим самимпідтверджуєте достовірність наданих для реєстрації даних.3.16. У випадку виявлення недостовірних реєстраційних даних Партнера абоЗамовника, Агент має право припинити надання доступу до Облікового записуПлатформи та/або припинити будь-яку співпрацю з Замовником або Партнером.3.17. Замовник або Партнер зобов'язуються не передавати ні право, ні можливістьдоступу до свого Облікового запису третім особам.3.18. Замовник або Партнер зобов'язується використовувати Платформу тільки заїї прямим призначенням, з дотриманням викладених умов.4. Пошук Агротехнічних ресурсів та здійсненняЗамовлень. Бронювання Агротехнічних ресурсів4.1. Замовник здійснює пошук Агротехнічних ресурсів через Персональнийкабінет за допомогою доступної для використання пошукової форми Платформи.4.2. Для здійснення пошукового запиту Замовник повинен заповнити формупошукового запиту:● Культура● Кількість гектарів для обробки● Кількість полів● Дати проведення обробки● Тип обробки● Норма внесення● Адреса надання Послуг4.3. Після здійснення пошукового запиту, Замовник отримує результат роботипошукового алгоритму Платформи у вигляді списку Партнерів, які мають вільніАгротехнічні ресурси для надання Послуг у необхідні Замовнику дати.4.4. Замовник здійснює вибір Партнера для виконання Замовлення на основівідомостей, наданих Платформою:● Назва та логотип Партнера● Можливість Партнера задовольнити потреби у Замовленні, шляхомвільних Агротехнічних ресурсів у вказані дати● Можливість Партнера задовольнити потреби у Замовлені раніше,шляхом збільшення кількості Агротехнічні ресурсів● Можливість Партнера частково задовольнити потреби у Замовлені● Місцезнаходження Партнера● Вартість послуг обробки (грн/га)● Вартість транспортних послуг (грн/км)● Вартість простою Екіпажу (грн/год)● Рейтинг Партнера на Платформі.4.5. Якщо Замовник не знайшов вільні Агротехнічні ресурси на необхідні йомудати, це означає, що на даний проміжок часу всі Агротехнічні ресурси, зареєстровані наПлатформі, зайняті, тому Замовнику необхідно сформувати запит на інші дати.4.6. Якщо Замовник потребує Агротехнічні ресурси виключно на необхідні йомудати, Замовник може скористатись інформуванням його зі сторони Платформи (листом наадресу електронної пошти) щодо наявності Агротехнічних ресурсів на необхідні дати**.4.7. Якщо Замовник знайшов необхідні Агротехнічні ресурси, які повністю абочастково відповідають його вимогам, Замовник може здійснити Замовлення.4.8. Замовлення вважається безвідкличною офертою, тобто пропозицією укластиДоговір про надання послуг.4.9. Створене Замовлення містить у собі наступний набір істотних умов:1. Замовник2. Контактна особа Замовника3. Номер телефону4. Культура6. Дати проведення обробки7. Площа обробки, Га8. Кількість полів9. Тип обробки10. Норма внесення, л/Га11. Адреса надання послуг12. Кількість екіпажів13. Продуктивність екіпажів за добу, Га14. Кількість робочих годин за добу15. Прогнозована площа обробки, Га16. Вартість обробки, грн/га17. Загальна вартість обробки, грн18. Відстань, км19. Вартість транспортування, грн./км20. Загальна вартість транспортування, грн21. Вартість простою екіпажу за годину, грн22. Сумарна вартість послуг23. Назва партнера24. Контактна особа партнера25. Номер телефону26. Рейтинг Партнера на FarmFleet4.10. Здійснюючи Замовлення, Замовник погоджується здійснити всі необхідніПлатежі, у тому числі будь-які застосовні податки та збори.4.11. Для здійснення бронювання Замовник повинен підписати за допомогою КЕПсформований функціоналом Платформи Договір про надання послуг та необхідні додаткидо нього, та сплатити платіж у розмірі та на рахунок, визначений у Договорі.4.12. Для організації підписання Договору (та інших документів) на Платформі задопомогою КЕП використовується спеціалізований сервіс, який створено Державнимпідприємством “Дія“ при Міністерстві цифрової трансофрмації України, яке відповідає зафункціонування державного сайту електронних послуг – https://diia.gov.ua/:4.12.1. Після підписання Договору (або інших документів) Замовник або Партнермають можливість завантажити підписані документи на жорсткий дисксвого комп’ютера для подальшого зберігання.4.12.2. Усі підписані на Платформі документи зберігаються в особистих кабінетахКористувачів, на весь строк взаємодії Користувачів із Платформою.4.12.3. Перевірити підписаний за допомогою КЕП документ можна звикористаннямсервісу перевірки підписаних документів від Державногопідприємства “Дія“ за цим посиланням: https://id.gov.ua/verify4.13. Бронювання Агротехнічні ресурсів під Замовлення здійснюється впродовж 1(однієї) години після отримання відповідного платежу від Замовника на розрахунковийрахунок Агента у рамках стандартного робочого часу: з 9:00 до 18:00 години.4.14. З урахуванням того, що Платформа попередньо резервує Агротехнічніресурси на 5 (п'ять) годин, Замовник повинен розуміти, що успішне бронювання залежитьвід наступних чинників:● часу підписання Договору і додатків до нього● часу сплати авансу● часу доби, коли здійснюється Замовлення.Здійснювати Замовлення Замовник може в будь-який час, протеефективнішеробити це зранку з Понеділка по П’ятницю, з урахуванням часунеобхідного напідписання Договору та сплати відповідного платежу.4.15. У випадку пізньої сплати коштів, та відсутності Агротехнічних ресурсів,вибраних для Замовлення, Замовник має можливість відмовитись від Замовлення зподальшим поверненням авансового платежу протягом 5 (п'яти) днів з моментускасування Замовлення.4.16. Або відмовитись від Замовлення з використанням сплачених коштів наоплату нового Замовлення.4.17. Для пришвидшення оплат та гарантованого використання вибраних дляЗамовлення Агротехнічних ресурсів, Замовник має можливість сплатити авансовий платіжна довільну суму на банківський рахунок Агента, та використовувати ці кошти дляшвидкого бронювання Агротехнічних ресурсів**.4.18. Для сплати авансового платежу з метою швидкого бронювання Агротехнічнихресурсів, потрібно запросити рахунок в Агента**.4.19. Замовник може бачити стан коштів попередньо сплачених для бронюванняАгротехнічних ресурсів у Гаманці та, користуючись його функціональністю,використовувати їх для швидкого Бронювання Послуг, або виводу коштів із Платформи навласний рахунок.4.20. Партнер також має можливість використовувати свій Гаманець для того, щоббачити стан коштів на рахунку Платформи та виводити кошти при необхідності на свійбанківський рахунок.4.21. Замовник та Партнер несуть відповідальність за отримання доступу домережі Інтернет для використання Платформи. Замовник та Партнер несевідповідальність за придбання та оновлення пристроїв або іншої апаратури, необхіднихдля отримання доступу до Платформи. Адміністратор не гарантує функціонуванняПлатформи в цілому або будь-якої її частини на конкретних пристроях чи апаратурі.4.22. Використання Платформи може бути з перебоями або затримуватись черезроботу мережі Інтернет та електронних засобів зв’язку.5. Підтвердження Замовлення Партнером.5.1. Партнер, за допомогою функціоналу Платформи, отримує від Агентаінформацію щодо нових Замовлень.5.2. Партнер отримує інформацію щодо Замовлення на зареєстровану адресуелектронної пошти та у Viber, на зареєстрований номер мобільного телефону.5.3. В разі можливості задовольнити всі істотні умови Замовлення, Партнер (непізніше ніж за 3 години з моменту отримання Замовлення у рамках стандартного робочогочасу з 9 ранку до 18 години вечора) направляє через функціонал Платформипідтвердження Замовлення,підписавши його із використанням КЕП, що в такому випадку єакцептом, тобто підтвердженням прийняття Замовлення до виконання.5.4. Якщо Партнер отримав Замовлення після 18 години вечора, Він має правоздійснити Підтвердження Замовлення зранку до 12 години.5.5. Із урахуванням того, що Замовники очікують швидкої комунікації та реакції наЗамовлення з боку Платформи та Партнера, Партнер повинен прикласти всі розумнізусилля для оперативного підтвердження Замовлення.5.6. Якщо Замовлення не буде Підтверджено Партнером протягом 3 (трьох) годинпісля його отримання від Платформи, це Замовлення буде скасовано і Замовнику будепотрібно шукати для себе нові Агротехнічні ресурси.5.7. Агент має право відмовитися надавати Партнеру Агентські послуги таприпинити надання доступу до Платформи, якщо Агент фіксує шляхом функціональнихможливостей Платформи, що Партнер три рази поспіль не Підтвердив Замовлення, безроз’яснення причин, які спонукали його на такі дії.5.8. Після підписання Договору на надання послуг між Агентом та Замовником, тасплати авансового платежу Замовником, у Персональному кабінеті Партнера Замовленнязмінює свій статус на – «Очікує виконання».5.9. Партнер має право змінювати Екіпажі, які були зарезервовані для виконанняЗамовлення на аналогічні по продуктивності та кваліфікації, якщо це буде матинеобхідність, у зв’язку з можливими технічними обмеженнями або іншими причинами, яківимагають таких змін.5.10. Партнер несе відповідальність за поточний технічний стан Агротехнічнихресурсів, які він використовує для надання Послуг, їх актуальний статус на Платформі,виконання необхідного технічного обслуговування, підготовку КНП для кваліфікованогонадання Послуг іздотриманням усіх необхідних умов.6. Умови скасування Замовлення.6.1. Скасування замовлення внаслідок несприятливих погодних умов:6.2. Платформа за 6 днів до запланованої дати надання Послуг, інформуєЗамовника щодо погодних умов за місцем надання Послуг. Погодні дані Платформаотримує від сервісу Open Weather (https://openweathermap.org), використовуючи запити задопомогою API Open Weather. Якщо прогноз погодних умов є несприятливим:● Швидкість вітру більша ніж 6 м/с протягом усіх днів запланованих навиконання Замовлення● Температура повітря більша ніж 25 °C протягом усіх днів запланованих навиконання Замовлення● Опади протягом усіх днів запланованих на виконання Замовлення,Замовник повинен до кінця поточної доби з моменту отримання повідомлення зробитивибір:6.2.1. Скасувати Замовлення та почати пошук Партнерів із необхіднимиАгротехнічними ресурсами на нові дати. Тоді кошти, сплачені в рахунокЗамовлення, залишаються на рахунку Замовника на Платформіабо6.2.2. Скасувати Замовлення з подальшим поверненням всіх сплачених заЗамовлення коштів.6.2.3. Повернення коштів відбувається протягом 5 (п'яти) банківських днів змоменту скасування Бронювання та оформлення запиту на вивід коштів з Платформи;6.3. Прийняти ризики несприятливих погодних умов, які можуть вплинути на якість,строки надання Послуг та розмір плати за Послуги, та залишити Замовлення довиконання.6.4. Скасування Замовлення, без урахування погодних умов:6.4.1. Замовник та Партнер мають право скасувати Замовлення без урахуванняпогодних умов та без сплати штрафу, не менш ніж за 6 днів до дати початку наданняПослуг.6.5. Якщо Замовник хоче скасувати виконання Замовлення менш ніж за 6 днів, тоЗамовник несе відповідальність, передбачену Договором про надання послуг.6.6. Якщо Партнер хоче скасувати замовлення менш ніж за 6 днів до дати йоговиконання, Партнер несе відповідальність, передбачену Агентським Договоромта Договором пронадання послуг.7. Надання Послуг7.1. За добу до дати надання Послуг Партнер та Замовник, на зареєстровану вОбліковому записі електронну пошту, отримують повідомлення, де зазначається часпочатку і строк надання Послуг та інформація про інші умови надання Послуг.7.2. Замовник або його Відповідальна особа зобов’язані забезпечити Партнеруусі умови надання Послуг, визначені в Договорі про надання послуг.7.3. Замовник або його Відповідальна особа повинні контролювати процеснадання Послуг та повідомляти Керівника КНП про всі обґрунтовані зауваження до якостіПослуг та недоліки, по факту їх виявлення. У разі, якщо Керівник КНП не згоден іззауваженнями та не усунув недоліки в узгоджений строк або відмовляється від їхусунення, Замовник має право звернутися до Платформи для Вирішення скарг ісуперечок.7.4. Замовник, або його Відповідальна особа у кінці кожного дня, сумісно зКерівником КНП, повинні закривати фактично наданий добовий обсяг Послуг.7.5. Керівник КНП в Персональному кабінеті може ініціювати процес закриттядобових обсягів Послуг, заповнивши форму з даними та натиснувши кнопку – «Закритидобу». Платформа надсилає повідомлення Замовнику про закриття фактично наданогодобового обсягу Послуг. Замовник або його Відповідальна особа повинні до кінця доби, вякій вони отримали повідомлення, підтвердити обсяг наданих Послуг або вказати своїзауваження.7.6. Якщо Замовник або його Відповідальна особа згодні з результатами наданихПослуг, вони натискають кнопку – «Підтвердити». Якщо Замовник, або його Відповідальнаособа не згодні з результатами наданих Послуг, вони ставлять помітку – «Розпочатиарбітраж» та заповнюють відповідну форму.8. Надання Послуг двома або більше Партнерами8.1. Замовник може здійснити Замовлення Послуг у двох або більше Партнерів.8.2. У такому випадку повинні бути здійснені всі, передбачені в цих Умовах дії,щодо замовлення послуг, підписання договорів, оплати, виконання та закриттяЗамовлення з кожним із Партнерів.9. Вирішення суперечок9.1. Зауваження щодо результатів надання Послуг реєструється для розглядуАгентом, який керує процесом розгляду та вирішення зауважень щодо результатівнадання Послуг у співпраці з Замовником та Партнером.9.2. Зауваження щодо результатів наданих Послуг мають бути розглянуті тавирішені не пізніше ніж за 3 (три) дні після дати закінчення надання Послуг.9.3. Із урахуванням того, що невирішені суперечки блокують Закриття наданихПослуг та їх подальшу оплату, Замовник та Партнер повинні сприяти вирішеннюсуперечки якнайшвидше.9.4. У разі вирішення суперечки, Агент здійснює закриття добового обсягу послуг,щодо якого виникли зауваження, з внесенням необхідних коригувань. Закриття добовогообсягу розблоковує можливість Закриття наданих Послуг у цілому та здійсненнярозрахунків.10. Вартість Послуг. Порядок розрахунків. ГаманецьКористувача10.1. Платежі за Послуги Замовник здійснює відповідно до вартості Послуг,визначеними у Договорі про надання послуг.10.2. Вартість послуг формується з урахування ПДВ.10.3. Платежі за Послуги здійснюються шляхом безготівкового розрахунку задопомогою платіжних електронних систем на банківський рахунок Агента, або задопомогою Безакцептного списання грошових коштів із Гаманця Замовника, на вибірАгента. Здійснюючи Замовлення, Замовник надає згоду на Безакцептне списаннябудь-яких грошових коштів (платежу за Послуги, завдатку, авансу, штрафів, збитків тощо) зГаманця Замовника.10.4. Партнер надає право Агенту виступати у ролі агента, з метою стягнення відімені Партнера плати за надані Послуги, штрафів, застосування податків та іншихплатежів, які сплачуються Замовником через функціонал Платформи.10.5. Для відкриття Замовником Гаманця необхідно створити Обліковий запис тавнести грошові кошти на Гаманець через платіжні термінали, шляхом безготівковогорозрахунку, за допомогою платіжних електронних систем на банківський рахунок Агента, урозмірі, необхідному для здійснення Замовлення. У разі, якщо Замовник перевів наГаманець кошти в розмірі, меншому ніж необхідний для здійснення Замовлення, тоАдміністратор має право відмовити у Замовленні.10.6. Для гарантування виконання Замовником своїх грошових зобов’язань, Агентмає право вимагати сплату забезпечувального платежу за Послуги. У разі сплати Послугза допомогою Безакцептного списання грошових коштів з Гаманця Замовника, длягарантування виконання Замовником своїх грошових зобов’язань, кошти Замовника намомент прийняття Замовлення до виконання Партнером підлягають Холдуванню (холду),у розмірі визначеному Платформою.10.7. Після прийняття Замовником Послуг, відповідно до Договору, Холдування(холд) грошових коштів припиняється, а з Гаманця Замовника безакцептно списуєтьсярешта грошових коштів, необхідних для здійснення оплати Послуг. Замовник зобов’язанийвнести грошові кошти на Гаманець у розмірі, достатньому для оплати Послуг.10.8. У разі помилкового списання грошових коштів із Гаманця Замовника або їхпомилкове Холдування (холд), Замовник має право звернутися до Агента з повідомленнямпро помилкове списання або Холдування (холд).11. Налаштування Довідників11.1. Для керування Агротехнічними ресурсами, отримання можливості прийматиЗамовлення та надавати Послуги з використанням функціонала Платформи, Партнерповинен заповнити запропоновані Платформою Довідники.11.2. Форма Довідників та порядок їх заповнення визначається Адміністратором.11.1.1. Довідник Дронів● Потрібно заповнити реєстраційні картки щодо кожного дрона, який Партнерпланує використовувати для надання Послуг на Платформі (див. Малюнок №1).● Партнер несе повну відповідальність за актуальність статусів Дронів уДовіднику.● Назви компаній виробників та моделі дронів формує Адміністратор.● Якщо Партнер використовує дрони, виробники та моделі яких не зареєстрованіна Платформі, тоді Партнер має право звернутись до Адміністратора із запитомщодо внесення у Довідник.● Запит формується в електронному вигляді та разом із контактними данимиПартнера, який сформував запит, відправляється на електронну поштуАдміністратора – oi.teelfmraf%40ofni● Адміністратор повинен, якнайшвидше (протягом 1-2-х робочих днів) розглянутита відповісти щодо згоди на додання додаткових даних, або дати аргументованувідмову у відповідь на запит Партнера.11.1.2. Довідник Персоналу● Потрібно заповнити реєстраційні картки щодо кожного співробітника (див.малюнок №2).11.1.3. Довідник транспортних засобів● Потрібно заповнити реєстраційні картки щодо кожного транспортного засобу(див. малюнок №3).● Партнер несе повну відповідальність за актуальність статусів Транспортнихзасобів у Довіднику.● Назви компаній виробників та моделі транспортних засобів формуєАдміністратор.● Якщо Партнеру не вистачає виробників та моделей транспортних засобів,Партнер має право звернутись до Адміністратора із запитом щодо внесеннязмін у Довідник.● Запит формується в електронному вигляді та разом із контактними данимиПартнера, який сформував запит, відправляється на електронну поштуАдміністратора: oi.teelfmraf%40ofni● Адміністратор повинен, якнайшвидше (протягом 1-2-х робочих днів) розглянутита відповісти щодо згоди на внесення додаткових даних, або датиаргументовану відмовуу відповідь на запит Партнера.11.1.4. Довідник Екіпажів● Потрібно заповнити реєстраційні картки щодо кожного екіпажу (див. малюнок№4) та вказати продуктивність екіпажу у гектарах за 8 (вісім) годин робочогочасу.● Необхідно вказати Статус Екіпажу (Активний, Неактивний, Видалений зплатформи).● Партнер несе повну відповідальність за актуальність статусів Екіпажів уДовіднику.● Виходячи з цього статусу, Платформа використовує чи не використовує цейекіпаж у пошуку ресурсів для виконання замовлень.11.1.5. Довідник Локації техніки● Потрібно заповнити реєстраційні картки щодо місць локації Екіпажів (див. малюнок№5).11.1.6. Довідник цін на послуги● Потрібно заповнити форму Прайс-листа (див. малюнок №6), де потрібно вказативартість послуг згідно з нормою внесення (Га), та нормою виливу ЗЗР (л/га), атакож необхідно зазначити вартість транспортних послуг (грн/км) та вартістьпростою екіпажу (грн/год).● Вартість послуг вказується без ПДВ.● Надалі Платформа сама буде додавати ПДВ на послуги при формуванніЗамовлення.● Якщо у Партнера не вистачає характеристик у структурі Прайс-листа, Партнермає право звернутись до Адміністратора із запитом щодо внесення змін уДовідник Цін.● Запит формується в електронному вигляді та разом із контактними данимиПартнера, який сформував запит, відправляється на електроннупоштуАдміністратора – .oi.teelfmraf%40ofni● Адміністратор повинен, якнайшвидше (протягом 1-2-хх робочих днів) розглянутита відповісти щодо згоди на додання додаткових даних, або дати аргументованувідмову у відповідь на запит Партнера.11.1.7.Довідник Зайнятості екіпажів● Потрібно заповнити форму Календаря (див. малюнок №7), в якій вказати покожному екіпажу дні у місяцях, у котрі екіпажі будуть зайняті.● Дні, які не відмічені як зайняті, автоматично стають для Платформи вільними.● Це необхідно для того, щоб алгоритм Платформи мав можливість у процесіпошуку вільних Агротехнічних ресурсів коректно вибирати вільні Екіпажі.● У процесі використання Платформи, Календар буде автоматично оновлюватисяновими даними щодо графіку навантаження Екіпажів.11.2. Внесення неактуальної або недостовірної інформації у Довідники призводитьдо суттєвого погіршення роботи алгоритмів Платформи та викривлення інформації дляЗамовників. Партнер несе повну відповідальність за актуальність та достовірність даних,які вони вносять у Довідники.11.3. При виявленні у Довідниках неактуальної або недостовірної інформації,внесеної Партнером, Адміністратор повідомляє останнього про це, з вимогою надатиактуальну та достовірну інформацію протягом 24 годин із моменту отриманняповідомлення.11.4. У разі виявлення Агентом повторного внесення Партнером неактуальної танедостовірної інформації в Довідники, Агент має право припинити надання доступу доОблікового запису Платформи та/або припинити будь-яку співпрацю з Партнером.12. Інтелектуальна власність12.1. Всі права на Платформу (вміст, технологію, торговельні марки, зовнішнійвигляд (trade dress) тощо) належать Адміністратору або його ліцензіару.12.2. Надання Вам доступу до Платформи не означає, що Адміністраторвідмовляється від будь-яких прав на об’єкти інтелектуальної та промислової власності,надає ліцензію на їх використання, передає їх або повністю чи частково передає такіправа.12.3. Забороняється видаляти інформацію, яка знаходиться на Платформі,модифікувати, змінювати, копіювати, переробляти Платформу та інше програмнезабезпечення, доступне Вам.12.4. Завантажуючи будь-яку інформацію та/або матеріали на Платформу, Винадаєте Адміністратор безоплатну, невиключну, всесвітню ліцензію на копіювання,розповсюдження та відтворення інформації та/або таких матеріалів, а також право настворення похідних творів і використання в інших цілях.12.5. Вказана вище ліцензія надає Адміністратору право передавати (надавати)Вашу інформацію та/або матеріали з метою забезпечення співпраці за даними Умовами.Адміністратор має право видаляти чи змінювати Вашу інформацію та/або матеріали збудь-якої причини, в тому числі, якщо на думку Адміністратора, вони не відповідають цимУмовам або іншій політиціАдміністратора.12.6. У разі порушення положень цього розділу, Замовник несе відповідальністьпередбачену цими Умовами та законодавством.13. Відповідальність13.1. Платформа і все пов’язане з нею надається за принципом «ТАК ЯК Є» та«НАСКІЛЬКИ ЦЕ МОЖЛИВО». Адміністратор не гарантує комерційну або будь-яку іншупридатність Платформи, дотримання прав третіх осіб, а також досягнення результатів, якізазвичай очікуються від того виду Послуг, які надаються за допомогою Платформи. Крімцього, Адміністратор не гарантує, що доступ до Платформи буде безперервним або безпомилок. Адміністратор не несе відповідальність за можливість Замовника отримуватиПослуги, а Партнера надавати їх, адже використання Платформи залежить від поведінкиЗамовників і Партнерів.13.2. Адміністратор, його представники, директори, працівники не несутьвідповідальність за будь-які збитки або шкоду, яких Ви можете зазнати під час чи у зв’язкуз використанням Платформи.13.3. Замовник погоджується з тим, що у випадку недотримання Розділу «ВартістьПослуг. Порядок розрахунків. Гаманець Користувача», що стосується обов’язкувносити плату вчасно, Адміністратор має право припинити надання доступу до Обліковогозапису Платформи до моменту здійснення оплати. Блокування доступу до Платформи тарозірвання договору не звільняють Замовника від його грошових зобов’язань до повного їхвиконання.13.4. У разі недотримання обов’язків, вказаних у Розділі «Інтелектуальнавласність», Ви зобов’язані відшкодувати Адміністратору усі збитки (пряму дійсну шкоду таупущену вигоду).14. Файли Кукіс (cookies), IP-адреси, збір інформаціїтретіми сторонами14.1. Для збереження Ваших даних і для Вашої ідентифікації Платформавикористовує файли кукіс (cookies) і схожі технології збереження та ідентифікації. Цедозволяє надавати Вам максимальну зручність при роботі з Платформою.14.2. Ви підтверджуєте свою згоду на використання файлів cookies, IP-адреси тасхожих технологій ідентифікації.14.3. Платформа може дозволяти збирати інформацію третім сторонам –постачальникам рекламних та/або аналітичних послуг. Дані, які можуть бути зібранітретіми сторонами, підлягають захисту відповідно до чинної політики конфіденційності цихтретіх сторін.15. Персональні дані15.1. Обробка Ваших персональних даних буде здійснюватися відповідно доПолітики приватності, яка доступна за посиланням: https://farmfleet.io/privacy-policy